0048 33-49-80-801
0048-600-114-350
0048-33-822-33-36
biuro@wadi.pl     Info@wadi.pl
Ticket Trans-siberian Railway: Skype 
Tour Russia & Crimea:
 
Skype
Visas, Inssurances:   
   Skype  
9:00 AM 06:00 PM / Monday - Friday or On-Line
WADI
Search eg. Climbing
To receive information about promotions, enter e-mail
regulations

Regulations "WADI"

I. WPROWADZENIE:
1. W okresie letnim ceny usług i biletów są nieco wyższe, niż podane w poszczególnych orientacyjnych cennikach, trasach i zmieniają się co tygodniowo. Należy też doliczyć koszty manipulacyjne: (przesyłek, informacji kolejowej, kasjerki, zmienny kurs Hrywny, Rubla Białoruskiego, Rubla Rosyjskiego, EURO i USD) są to koszty nie wielkie, lecz podnoszące cenę usługi lub biletu. Bilety Kolejowe na tej samej jednakowej trasie, mogą mieć różne ceny w zależności od rodzaju pociągu oraz standardu wagonu. Konsulaty mają prawo zmieniać opłaty wizowe bez podania przyczyn.
2. Klientami WADI.fhu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.

II. FORMALNOŚCI ZAKUPU BILETÓW, WIZ, UBEZPIECZEŃ:
1. Zamówienia przyjmowane są tylko droga elektroniczną, po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na naszych stronach internetowych i otrzymaniu go przez WADI.fhu. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczną zgodą klienta na zawarcie umowy miedzy klientem a WADI.fhu.
2. W szczególnych sytuacjach Konsultant, ma prawo przyjąć zamówienie w sposób telefoniczny wypełniając w imieniu zamawiającego i za jego zgoda odpowiedni formularz zamówienia dostępny na naszych stronach internetowych.
3. Formularz musi zawierać dane:
- Nazwę i rodzaj zamawianej usługi,
- Kraj / kraje zamawianej usługi,
- Dokładną Trasę w przypadku biletów,
- Środek Transportu w przypadku biletów,
- Datę / daty Wyjazdu i/lub Powrotu +-2 dni!!
- Dane osobowe zamawiającej osoby, zwanego Zamawiającym. Imię, drugie imię, nr Paszportu, PESEL, e-mail.
- Adres zamawiającego, pod który ma być dostarczona przesyłka z wykonanym zakupem lub wykonaną usługa.
- Telefon kontaktowy - komórkę (WAŻNE!!).
- Dodatkowe osoby podróżujące, imię, drugie imię, nr Paszportu, PESEL, e-mail.
- Maksymalną datę dostarczenia usługi pod wskazany w formularzu adres, w przypadku daty daleko sięgającej od daty wyjazdu, data dostawy może być ustalana indywidualnie.
4. Zamawiający w Formularzu musi podać: Imię, drugie imię, nazwisko serię i nr paszportu, często są to dane, wymagane do zakupów lub realizacji usługi. Jeżeli uważasz, że dane osobowe lub Nr Paszportu to Twoja prywatna sprawa, prosimy nie zamawiać u nas zakupów i usług.
5. Podanie Seri i nr Paszportu, Nie jest wymagane tylko do biletów po Terytorium UKRAINY! (Krym , Odessa) konsultant podpowie co należy wpisać.
6. W polu „UWAGI”, Należy podać Swoje zalecenia, zastrzeżenia, prośby. Niekiedy są one nie możliwe do wykonania ze względu na ograniczenia prawno-wizowe lub na trasach szczególnie wyjątkowo atrakcyjnych w okresie wakacyjnym. Proszę być tego świadomym. Niektóre zadania są nie realne np. "dolne miejsce, w 7 wagonie, 5 Przedziale obok fajnej miłej Rosjanki" lub „zamawiam wizę na 20 lat ważności” – proszę być realistą ;-) Zalecenia z pola „uwagi” staramy się spełniać w granicach prawa, możliwości i zdrowego rozsądku! Uwagi należy podać krótko i zwięźle, formularz ma ograniczone pole wpisu.
7. Ustalamy i weryfikujemy zamówienie tj. trasę wyjazdu, możliwość zakupu biletów, możliwość wykonania usług.
8. Podajemy orientacyjny koszt biletów/lub usługi. W przypadku braku takiego kontaktu, prosimy zadzwonić, napisać, wysłać E-maila z zapytaniem. Internet bywa zawodny! Dodatkowy kontakt może rozwiązać problem i niejasności zgłoszenia.
9. Wpłacacie Państwo 100% ceny biletów i/lub usług. Ustalamy indywidualnie! Cenę, jest ona ostateczna i nie podlega negocjacji!!!. Przed zakupem lub w czasie samych zakupów lub w sytuacjach awaryjnych kontaktujemy się z klientem.
10. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany, już zamówionego zakupu lub usługi będącej w trakcie jej realizacji.
11. Kupujemy, następnie przesyłamy Państwu Bilety, Wizy, Ubezpieczania lub inne usługi. :-) .
12. Po zakupie, chociaż nie jest to obowiązkowe, możecie Państwo otrzymać informację o wykonaniu zakupu lub stanie realizacji usługi.
13. Wystawiamy Rachunek /Fakturę, a na żądanie wysyłamy i przedstawiamy kosztorys, który nie podlega negocjacja i dyskusji!
14. Rachunek/Fakturę wysyłamy pocztą e-mail lub na żądanie pocztą, kurierem, po naliczeniu dodatkowych kosztów przesyłki.
15. Wystawiają Państwo opinię. Opinię wystawia osoba która jest zamawiającym lub OSOBIŚCIE składała dokumenty (na naszym forum TUTAJ) lub E-mailem. Opinie zamieszczamy na naszych stronach internetowych np.
www.wadi.plwww.wadi.com.pl i innych. Nie przyjmujemy opinii kolegi, mojego kolegi, który słyszał coś od swojego kolegi, kiedy kupowała jego koleżanka!!!
16. Prosimy też o potwierdzenie odebrania biletów i wysłania go do nas. Potwierdzenie w treści:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potwierdzenie zgodności zamówienia:
Ja .....................(CZYTELNIE, Imię i Nazwisko).................................................. potwierdzam odbiór wykonanego zamówienia w firmie WADI.fhu zgodny ze zgłoszonym formularzem zamówienia nr................ Nie wnoszę żadnych reklamacji, skarg i zażaleń, co do obsługi, sposobu i jakości wykonanej usługi w firmie WADI.fhu.
Z usługi jestem w pełni zadowolony i usatysfakcjonowany.
.........................................................
(podpis, Imię i Nazwisko)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. W przypadku braku dostarczenia powyższego potwierdzenia do 30 dni, sprawa ulega automatycznemu zamknięciu z wynikiem POZYTYWNYM i nie będzie podlegała reklamacji. Ewentualne warunki reklamacji są podane poniżej z zastosowaniem ustawy:
Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z 2004 r., z późn. Zm,”O usługach turystycznych”
18. W przypadku pytań o stan realizacji zakupu, prosimy o podanie: Nr ZAMÓWIENIA! + NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO!
Jakiekolwiek informacje podawane są wyłącznie osobie która jest Zamawiającym, zgodnie z Ustawą: Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996r. z poź. zm. "O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z 1997 r. z póż. Zm. „O ochronie danych osobowych”
19. Osobom które są "anonimowe" tj. gg bez opisu, nie wyświetlające się nr telefonów dzwoniącego, informacje podawane będą TYLKO drogą e-mail. Konsultant ma prawo nie podawać takiej osobie żadnych informacji, danych, cen i szczegółów! (zgodnie z Ustawą: Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996r. z poź. zm. "O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z 1997 r. z póż. Zm. „O ochronie danych osobowych”. Prosimy o nie dopytywanie się przesadne 1-2 razy dziennie: "Jak moje zamówienie?". Tracimy na to cenny czas w celu wyjaśnienia, zamiast skoncentrować się na zakupie oraz dopełnieniu szczegółów innych spraw i zamówień.
20. Ewentualne warunki zwrotów nadpłat oraz zgłaszania reklamacji, podane są poniżej.

III. SPOSÓB ODBIORU / PRZESYŁKI BILETÓW, WIZ, ZAPROSZEŃ, UBEZPIECZEŃ:
1. Odbiór zamówionych zakupów, usług odbywa się jako:
- Odbiór osobisty w naszych biurach.
- Odbiór osobisty w miastach gdzie mamy pracowników regionalnych, partnerów, przedstawicieli, po wcześniejszych uzgodnieniach miejsca odbioru i godziny.
- Jako przesyłka Wartościowa - Ubezpieczona , Pocztex, Polecony – Priorytet (Poczta Polska), Kurier: (DHL, UPS, itp.)
- Przesyłka droga elektroniczną lub teleinformatyczną, e-mail, skype, gg, fax, specjalny kod SMS.
Przesyłka tego typu może być stosowana w przypadku biletów elektronicznych lub plików internetowych.
2. Przesyłki od nas, wychodzą według potrzeb, firma kurierską UPS.
3. W przypadku przesyłki Paszportów, obowiązkowy jest Kurier UPS lub odbiór osobisty.
4. Standardowo Kurier jest doliczany do ceny biletów, usług jako dodatek. Można jednak zgłosić inny sposób odbioru. Klient decydujący się na inny sposób dostawy, zleca to na swoją odpowiedzialność. Cennik orientacyjny form dostawy zamieszczony jest:
http://wadi.com.pl/adres-przesylka.html
Firma kurierska gwarantuje nam jakość dostawy przesyłki, niezawodność dostarczenia oraz nienaruszony jej stan.
W drodze ustaleń z klientem, przesyłki mogą być ubezpieczone na określoną kwotę. Dopłatę do ubezpieczenia przesyłki pokrywa klient.

IV. ANULACJA ZAMÓWIEŃ:
1. Anulacja zamówienia następuje na wniosek klienta w formie pisemnej. W przypadku podjęcia działań związanych z wykonaniem czynności podanych w zamówieniu, klient anulujący zamówienie zostanie obciążony kosztami.
2. Anulacja zamówienia następuje automatycznie w przypadku łamania prawa RP i/lub kraju, którego dotyczy złożone zamówienie.
3. Zamówienie zostaje automatycznie anulowane po 7 dniach w przypadku braku wpłaty klienta, 7 dni liczone jest od daty złożenia zamówienia.

V. TERMINY REALIZACJI:
1. Do 60 dni ( > 60 ), przed odjazdem wszystkie wymagania muszą być już sfinalizowane: komplet dokumentów (formularz Zamówienia + Nr Paszportów + wpłata. Gwarantujemy wtedy że zakup się uda na 99,9% ;-)
2. Poniżej 60 dni (60 ~ 14), Twoje szanse spadają!!! nie gwarantujemy wtedy, iż zakup będzie zrealizowany na 99.9% zgodnie z zamówieniem, ale będziemy się starali kupić.
3. Zamówień poniżej 30 dni (30 ~ 14), realizowane są najczęściej jako rezerwacje Elektroniczne, ceny takich zamówień, to ceny Biletów Oryginalnych.
4. Zamówienia poniżej 14 dni (< 14), nie podejmujemy się zakup biletów oryginalnych, możemy zakupić TYLKO jako bilety elektroniczne jeśli oczywiście są dostępne miejsca w sprzedaży.
Drodzy Państwo, kto nie umie planować - ten nie jedzie i siedzi w domu! :-)

VI. BILETY ORYGINALNE
1. Prowadzimy pośrednictwo w sprzedaży oryginalnych biletów kolejowych, na trasach prowadzących na i z Krymu:
Ukraina - Ukraina tzn. trasy po Ukrainie, Lwów - Symferopol Krym, Lwów - Odessa Krym, Odessa Krym – Symferopol Krym, Lwów - Kijów, Kijów - Symferopol (Sewastopol) Krym, Kijów – Teodozja Krym, Kijów – Kercz Krym, oraz bilety powrotne na podanych trasach.
2. Na wyżej wymienionych trasach mamy stałe ceny. Nasza prowizja średnio wynosi 30-60 PLN za każdy bilet, w zalewności od trasy.

Bilety trasy dalsze i trasa Transsyberyjska
3. Prowadzimy pośrednictwo w sprzedaży oryginalnych biletów kolejowych, na trasach:
Ukraina - Rosja, Ukraina - Białoruś, Białoruś – Rosja, Rosja – Rosja (w tym Syberia, Bajkał), Rosja – Kazachstan, Rosja - Kirgizja, Rosja - Uzbekistan, Rosja - Chiny, Rosja - Mongolia, Rosja - Korea Północna
Rosja – Tadżykistan, Rosja - Turkmenistan, Ukraina: - Kazachstan, itd. do ceny każdego biletu doliczamy naszą prowizję, ustalaną indywidualnie.

Bilety Kolejowe Państw UE, Kolei Polskich, Niemieckich, Fińskich, Czeskich, Słowackich, Rumuńskich…
4. Prowadzimy pośrednictwo w sprzedaży oryginalnych biletów kolejowych, na trasach:
Trasy: Polska: - Rosja, Polska - Białoruś, Polska - Ukraina, Polska - Czechy, Polska - Słowacja, Polska - Niemcy, Polska - Austria, Polska - Węgry, Polska - Rumunia, Polska – Bułgaria, Polska – Litwa.
Trasy: Niemcy - Niemcy,
Trasy: Czechy - Czechy, Czechy - Słowacja,
Trasy: Słowacja - Słowacja, Słowacja - Polska, Słowacja - Austria,
Trasy: Polska - Polska,
Trasy: Finlandia - Finlandia, Finlandia - Rosja,
Trasy: Niemcy - Niemcy, Niemcy – Polska, Niemcy – Francja, Niemcy – Austria, Niemcy –Szwajcaria, Niemcy – Belgia, Niemcy – Holandia, Niemcy – Dania,
Trasy: Słowacja - Słowacja, Słowacja - Czechy, Słowacja - Austria,
Trasy: Rumunia - Rumunia, Rumunia – Mołdawia,
Trasy: Włochy – Włochy, Włochy – Austria, Włochy – Niemcy, Włochy – Szwajcaria, Włochy – Słowenia, Włochy – Chorwacja,
5. Każdą prowizje ustalamy Indywidualnie, kierując się własnymi! kryteriami, specyfiką rynku, kursem walut, skomplikowaniem zamówienia, wymaganiami samego klienta itd.(dlatego bardzo prosimy nie pouczać, nas ile co gdzie kosztuje ;-))

BILETY LOTNICZE
6. Pośredniczymy również w zakupie biletów linii lotniczych PLL LOT, oraz innych linii lotniczych, w tym Tanich linii lotniczych. Do ceny każdego biletu doliczamy naszą prowizję, ustalaną indywidualnie.
7. Bilety Lotnicze realizujemy na trasach:
Z Polski do Rosji, z Ukrainy do Rosji, z Niemiec do Rosji, z Czech do Rosji, Czechy do Kazachstanu, z Niemiec do Kazachstanu,
z Ukrainy na Białoruś, z Białorusi do Rosji, po Rosji wewnętrznie w tym Syberia, Bajkał, daleki Wschód, z Rosji do Kazachstanu, z Rosji do Kirgizji, z Rosji do Uzbekistanu, z Rosji do Chin, z Rosji do Mongolii, z Rosji do Korei Północnej,
z Rosji do Wietnamu, z Rosji do Tadżykistanu, z Rosji do Turkmenistanu, z Ukrainy do Kazachstanu, z Ukrainy do Gruzji, z Ukrainy na Łotwę, z Łotwy do Uzbekistanu, z Łotwy do Kazachstanu, oraz wiele innych tras.
8. Wszystkie czynności dotyczące zamówienia jak w punktach: I, II, III. IV.
9. Bilety Lotnicze mogą być dostarczone w formie elektronicznej, cena jednak obowiązuje taka sama jak w przypadku biletów oryginalnych.

VII. REZERWACJE ELEKTRONICZNE BILETÓW
1. Prowadzimy pośrednictwo w sprzedaży biletów kolejowych Kolei Rosyjskich, Ukraińskich, Białoruskich, Mongolskich, Bilety Kolejowe Unii Europejskiej, Kolei Polskich, Niemieckich, Fińskich, Czeskich, Słowackich, Rumuńskich, ...
Trasy: Rosja: - Rosja, Rosja - Białoruś, Rosja - Ukraina, Rosja - Kazachstan, Rosja - Kirgizja, Rosja - Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan.
Trasy: Ukraina: - Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan.
Trasy: Białoruś: - Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan.
Trasy: Mongolia - Mongolia, Mongolia - Rosja, Mongolia - Chiny.
Trasy: Polska - Polska, Polska - Rosja, Polska - Białoruś, Polska - Ukraina, Polska - Czechy, Polska - Słowacja, Polska - Niemcy, Polska - Austria, Polska - Węgry, Polska - Rumunia, Polska – Bułgaria, Polska –Litwa.
Trasy: Czechy - Czechy, Czechy - Słowacja,
Trasy: Słowacja - Słowacja, Słowacja - Polska, Słowacja - Austria,
Trasy: Finlandia - Finlandia, Finlandia - Rosja,
Trasy: Niemcy - Niemcy, Niemcy – Polska, Niemcy – Francja, Niemcy – Austria, Niemcy – Szwajcaria, Niemcy – Belgia, Niemcy – Holandia, Niemcy – Dania,
Trasy: Rumunia - Rumunia, Rumunia – Mołdawia,
Trasy: Włochy – Włochy, Włochy – Austria, Włochy – Niemcy, Włochy – Szwajcaria, Włochy – Słowenia, Włochy – Chorwacja,
Oraz tras innych
2. Wszystkie czynności dotyczące zamówienia jak w punktach: I, II, III, IV.
3. Sposobem dostawy jest przesyłka drogą elektroniczną, teleinformatyczną, e-mail, skype, gg, fax, specjalny kod SMS.

VIII. WIZY, ZAPROSZENIA, UBEZPIECZENIA
FORMALNOŚCI POŚREDNICTWA:
1. Zamawiając u nas Wizę, Zaproszenie, Ubezpieczenie itd. Zgadzają się Państwo automatycznie na nasze działanie w swoim imieniu, dotyczące wykonania stosownych usług.
2. Zamawiając u nas Wizę, Zaproszenie, Ubezpieczenie itd. zgadzają się Państwo na przestrzeganie prawa, zasada kulturowych, religijnych i norm etycznych Państwa na którego terytorium zamierzacie się Państwo udać.
3. Zamawiając u nas Wizę, Zaproszenie, Ubezpieczenie wypełniają Państwo oraz przesyłają stosowne dokumenty według wykazu poszczególnego Państwa / Państw. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów możne skutkować odmowa wydania wizy za co NIE PONOSIMY odpowiedzialności lub niemożliwością wykonania Zaproszenia bądź Ubezpieczenia.
4. Każdy konsulat MA PRAWO wezwać osobę aplikującą o wizę w celu udzielenia wyjaśnień, aplikujący wykonuje taką podróż na swój koszt własny.
5. Każdy konsulat MA PRAWO zarządzać dodatkowych dokumentów od osoby aplikującej o wizę. Przesłanie lub dostarczenie takich dokumentów aplikujący wykonuje na koszt własny.
6. Każdy konsulat MA PRAWO odmowy wydania wizy, BEZ PODANIA przyczyn, w takich sytuacjach Opłaty nie są zwracane. Sytuacje odmowy wydania wizy, zdarzają się sporadycznie lecz proszę mieć to na uwadze. Najczęstszymi powodami odmowy jest:
- BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW nie dostarczonych bezpośrednio przez OSOBĘ aplikująca (tj. Bilety - Oryginalne, potwierdzenia noclegów itd.)
- NIECZYTELNE, "BYLE JAKIE" wypełnienie wniosków wizowych
Większość w/w dokumentów jesteśmy Państwu wstanie pomoc uzyskać po WCZEŚNIEJSZYM!!! Ustaleniu, przygotowaniu oraz opłaceniu np. Noclegów, Biletów itp.
7. Otrzymanie wizy danego Państwa NIE JEST równoznaczne z wjazdem na jego terytorium, o wjeździe na obce terytorium decyduje ostatecznie Straż Graniczna i/lub służby Imigracyjne poszczególnego Państwa.
8. Dla Obywateli POLSKICH dokumentem podróży jest:
- CAŁY ŚWIAT: TYLKO Ważny Paszport lub Paszport + ważna wiza/ważne wizy, Państwa/ Państw, do którego udaje się turysta.
- GRUPA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SCHENGEN – TYLKO Ważny: Paszport lub Dowód Osobisty. Prosimy o samodzielne dokładne zapoznanie się przez wyjazdem z przepisami Imigracyjnymi danego Państwa oraz składem Państw Grupy Schengen.

IX. PROWIZJE I OPŁATY
1. Prowizja ustalana i przyjmowana jest w walucie PLN, w przypadku zakupu przez cudzoziemców zamieszkałych poza granicami Polski i opłaty w walutach obcych, prowizja jest przeliczana z PLN na EURO, USD lub inną walutę ogólnie wymienialną.
2. Prowizja ustalana jest indywidualnie według skomplikowania zamówienia, ilości osób zamawiających, rodzaju usługi.
3. Opłaty i prowizje przyjmowane są na rachunek bankowy WADI.fhu, wpłaty gotówkowe w siedzibie firmy lub inny sposób po wcześniejszym ustaleniu z klientem.
4. Prowizje i Opłaty za zakupy i usługi przyjmowane są w 100%, przed przystąpieniem do zakupu i realizacji usług. Opłaty za wycieczki, wyprawy, wyjazdy, przyjmowane są według zawartej umowy o realizację imprezy turystycznej, wycieczki, wyprawy.
5. Jako datę zaksięgowania środków od klienta uważa się datę wpłynięcia gotówki od klienta, na konto bankowe WADI.fhu,
6. Prowizja za rezerwacje biletów elektronicznych to: 49pln !!! doliczana do ceny każdego biletu.
7. Prowizja za bilety lotnicze, oryginalne bilety kolejowe inne usługi naliczana jest indywidualnie.

X. OPŁATY DODATKOWE:
Opłaty dodatkowe pobierane są w następujących sytuacjach:
1. Za rażąco źle przygotowaną dokumentację wizową przez osobę aplikującą, pobieramy opłatę +25% ceny WIZY!!!!
2. Za jakiekolwiek zmiany podczas zakupu biletów 45 dni przed podaną datą wyjazdu, pobieramy dodatkową opłatę +20% ceny biletu!!!
3. Osoby, prezentujący Królewskie, Hrabiowskie zachowanie... (typu: "bo Ja jestem z X. i nie wiadomo KTO ze mnie jest"...) +30% ceny! minimum +100pln.
4. W przypadku zachowania daleko wychodzącego poza tzw. "Zasady dobrego Wychowania" (impertynencje, straszenie, przeklinanie, wulgaryzmy, jakiekolwiek niemile odnoszenie się do Naszego Personelu ) +20% ceny! minimum +100pln.
5. W przypadku rozmów sugerujących co najmniej dziwne zachowanie lub pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających +20% ceny! minimum +100pln.
6. Identyfikacja osoby dzwoniącej, będzie przeprowadzona na wniosek: Prokuratury, Sądu, Policji lub firmy windykacyjnej na jej koszt, tzn. "Żartownisia".
Ponadto Konsultant w przypadku w/w zachowań MA PRAWO:
- nie przyjmować zamówienia!
- nie wykonywania zamówienia!
- skasować zamówienie już złożone!
- nie udzielać żadnych informacji!
- nie prowadzenia dalszych rozmów!
- rozłączyć rozmowę telefoniczną!
BEZ PODANIA JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN!!!

XI. ZWROTY NADPŁAT
1. Zwroty wykonywane są TYLKO i wyłącznie w zakresie Biletów Kolejowych, Lotniczych, Autokarowych, jeżeli istnieją takie możliwości techniczne danych przewoźników, w przypadkach nadzwyczajnych, PRZED WYKORZYSTANIEM BILETÓW w terminie 14 dni od daty wyjazdu/wylotu, podanym na bilecie.
2. Zwroty nie wykorzystanych biletów elektronicznych, oddanych w danym państwie dokonywane są na podstawie oryginalnych druków zwrotu.
3. Zwroty wykonywane są w przypadku problemów technicznych z zakupem biletów przez WADI.
4. Zwroty realizowane są po otrzymaniu informacji na Piśmie, Fax, e-mail.
5. Zwroty nadpłat wykonywane są TYLKO i WYŁĄCZNIE na konto z jakiego otrzymaliśmy przelew od zamawiającego.
6. Zwroty wykonywane są w przypadku możliwości technicznych danych przewoźników kolejowych, Autokarowych, Lotniczych (Linii Lotniczych)
7. Czas oczekiwania na zwrot, uzależniony jest od możliwości technicznych Przewoźników oraz regulaminów Przewoźników.
8. Wielkość zwrotów:
- Bilety Kolejowe, W przypadku: „a bo ja się rozmyśliłem” 30 dni przed podaną datą wyjazdu, BRAK ZWROTÓW! NAPRAWDĘ nie interesują nas Państwa powody!
- Wizy, Zaproszenia - BRAK ZWROTÓW.
- Bilety kolejowe - zwrot według Regulaminu danego przewoźnika, po otrzymaniu zgody od Danego przewoźnika i anulowania biletu oraz otrzymaniu zwrotu od przewoźnika. Kwota zwrotu pomniejszona jest o kwotę 50pln.
- Bilety lotnicze - zwrot według Regulaminu danego przewoźnika, po otrzymaniu zgody od Danego przewoźnika i anulowania biletu oraz otrzymaniu zwrotu od przewoźnika. Kwota zwrotu pomniejszona jest o kwotę 50pln.
- Bilety Inne - zwrot według Regulaminu danego wystawcy biletu, po otrzymaniu zgody od Danego wystawcy biletu i anulowania biletu oraz otrzymaniu zwrotu od wystawcy biletu. Kwota zwrotu pomniejszona jest o kwotę 50pln.
- Ubezpieczenia - 100% po otrzymaniu zgody Towarzystwa Ubezpieczeniowego i anulowaniu Polisy.
- Wycieczki, Wyprawy, Urlopy, Noclegi - zwroty według Zawartej Umowy.
9. Bilety zakupione w promocjach, zniżkach, akcjach reklamowych - BRAK ZWROTÓW.
10. Wszystkie zwroty, pomniejszone są o koszty przelewów bankowych i prowizje bankowe.

XII. WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ WADI.
1. Nie odpowiadamy prawnie i nie mamy wpływu, za opóźnienia dostarczenia przesyłek, a także za opóźnienia powstałe na skutek działania Poczty Polskiej, Rosyjskiej, Białoruskiej, Ukraińskiej oraz innych Państw, a także za dostawy firm kurierskich.
Przesyłki mogą podlegać zarówno kontroli celnej jak i kontroli bezpieczeństwa, co może wydłużyć czas oczekiwania na przesyłkę i/lub realizację zakupu, usługi.
2. Nieodpowiadany prawnie, za błędy, opóźnienia, transferu gotówki lub inne błędy bankowe powstałe na drodze przelewów elektronicznych, a także za inne błędy bankowe powstałe podczas wykonywania przelewów przez klienta, które mogą doprowadzić do braku zakupu lub realizacji zamówienia jego anulacji lub opóźnienia.
3. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, podawania przez aplikującego o wizę nieprawdziwych danych lub zatajenia jakichkolwiek danych, mogących utrudnić lub uniemożliwić wydanie wizy. Osoba pisząca takie dane wykonuje to na własną odpowiedzialność, włącznie z konsekwencjami prawnymi takiego postępowania.
4. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, składania niekompletnej dokumentacji, składania błędnej dokumentacji lub błędnie wypełnionej przez aplikującego oraz dokumentacji wizowej niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy Zapytaj!, nim coś źle wypełnisz! Kto pyta nie błądzi!
5. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, składania samowolnych wniosków wizowych niezgodnych z podanymi na naszej stronie.
6. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, składania dokumentów (szczególnie: WNIOSEK WIZOWY) wypełnionych "byle jak", niechlujnie i nieczytelnie.
7. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, samodzielnego składania dokumentów przez osobę aplikujące, do wydziałów konsularnych, które wykonują to na własna odpowiedzialność, a posiadają nasze ubezpieczenia, zaproszenia i inne dokumenty.
8. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku braku posiadania wizy / wiz przez osobę kupującą u nas usługi: bilety, wycieczki, wyjazdy, wyprawy itp.). Zwyczajowo informujemy o konieczności posiadania wizy / wiz, do danego Państwa, jednocześnie umożliwiamy wykonanie takiej usługi u nas. Jednak ostateczna decyzja o sposobie realizacji wykonania wizy należy do samego klienta.
9. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Strażą Graniczną poszczególnego Państwa / Państw.
10. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Policją (Milicją) poszczególnego Państwa / Państw.
11. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta z innymi organami kontroli poszczególnego Państwa / Państw.
12. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Strażą Graniczną, POLICJĄ, Inspekcją Celną Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwyczajowo w sytuacjach "krytycznych" zapewniamy klientowi:
- kontakt z najbliższą ojczystą Ambasadą, Konsulatem danego kraju,
- lub Ambasadą, Konsulatem UE w przypadku Obywateli Unii Europejskiej i Polskich.
W przypadku nie możliwości wykonania takiego kontaktu (tereny odlegle, brak łączności), ojczysta Placówka Dyplomatyczna klienta jest informowana o incydencie przy najbliższej możliwej okazji.
13. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku nagłych zmian kursów walut, które wpływają na cenę usług. tj. bilety, rezerwacje, zaproszenia itp. W takim wypadku mogą być wymagane dopłaty, ponieważ większość usług np. Bilety kupowane są w walutach obcych.

XIII. REKLAMACJE:
1. Reklamacje rozpatrywane są INDYWIDUALNIE, na podstawie przesłanych Oryginalnych dokumentów! tj.:
- Oryginalnych Paszportów, Oryginalnych Biletów itp. w celu weryfikacji.
- Upoważnienia Notarialnego w przypadków biletów oryginalnych, upoważniające nasza firmę do potencjalnego zwrotu biletów, w przypadku uznania reklamacji z wynikiem pozytywnym.
- Tłumaczenia przysięgłego na j. Rosyjski w/w Upoważnienia Notarialnego.
2. Oba powyższe dokumenty, Reklamujący wykonuje na koszt: własny.
3. Jakiekolwiek reklamacje po wykorzystaniu biletów, wizy, noclegów itp., nie będą rozpatrywane! Ze względów oczywistych.
4. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane są w formie PISEMNEJ, do 15 dni od wysłania przesyłki z biletami, wizami itd.
5. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia lub wniesienia reklamacji do 15 dni od wysłania przesyłki z biletami, wizami, sprawa ulega automatycznemu zamknięciu z wynikiem POZYTYWNYM i nie będzie podlegała reklamacji.
6. W przypadku uznania Reklamacji, zwrot płatności (lub nadpłaty) wykonywany jest TYLKO I WYŁĄCZNIE na konto z którego otrzymaliśmy wpłatę od zamawiającego.
7. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach przepisów prawa, Kodeksu Cywilnego, Ustawy: Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z 2004 r., z późn. Zm,”O usługach turystycznych”.
8. Sprawy sporne rozpatrujemy na drodze polubownej. W sytuacjach ewidentnego braku dobrej woli ze strony klienta, sprawy sporne kierujemy na drogę Sądową z właściwą dla Sądu Rejonowego siedziby WADI.fhu

XIV. INNE
1. Drodzy Państwo, nasze zasady są proste, jasne i zrozumiałe. Nie przyjmujemy żadnych: „zwrotów” , „przebukowań” i... „a bo ja się rozmyśliłem”. Zamawiając bilety, wizy lub inne usługi podejmujecie Państwo świadomą decyzję zakupu lub wykonania usługi. Bilety zazwyczaj są IMIENNE (Nazwisko i Nr Paszportu), na Konkretną DATĘ, GODZINĘ, NR POCIĄGU, TRASĘ i MIEJSCE, kupowane są zagranicą, a zakupy często prowadzone w walutach obcych. Stąd często brak możliwości zwrotu, zmiany daty wyjazdu, bądź uczestnika wyjazdu. Wizy natomiast NIE PODLEGAJĄ żadnym zmianom, „przebukowaniom”, czy zwrotom, ze względu na przepisy konsularne.
2. Wszystkie osoby dokonujące zapytań, zamówień i zakupów za pośrednictwem WADI w sposób internetowy lub tradycyjny, automatycznie zgadzają się na zasady zawarte w regulaminie WADI.
3. Wszystkie osoby dokonujące zapytań, zamówień i zakupów za pośrednictwem WADI w sposób internetowy lub tradycyjny, automatycznie zgadzają się i wyrażają zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych, reklamowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub środkami elektronicznymi: gg, skype, e-mail, sms, ems itp.
4. Wszystkie osoby dokonujące zapytań, zamówień i zakupów za pośrednictwem WADI w sposób internetowy lub tradycyjny, automatycznie zgadzają się i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Prawem RP, które są niezbędne do wykonania zakupów, rezerwacji, czynności konsularnych, wypisania polis ubezpieczeniowych oraz innych czynności zleconych przez klienta.
5. Wszystkie osoby dokonujące zamówień i zakupów za pośrednictwem WADI w sposób internetowy lub tradycyjny, automatycznie zgadzają się i wyrażają zgodę na zamieszczanie i publikację zdjęć lub innych materialów graficznych na których są przedstawieni w sposób anonimowy. Materiały te na wniosek autora mogą być opatrzone komentarzem. Materiały są przedstawione do celów reklamowych i promocyjnych np. w Katalogach, broszurach, ulotkach itp. reklamujących działaność WADI.
6. Wszystkie rozmowy z naszymi pracownikami są kontrolowane oraz okresowo nagrywane.
7. Rozmowy wulgarne, z impertynencjami, straszeniem, ubliżających naszym pracownikom są NAGRYWANE AUTOMATYCZNIE i kierowane do odpowiednich organów porządkowych, Sąd, Policja, Prokuratura itd. celem uzyskania odszkodowań i sankcji prawnych oraz zadość uczynienia naszym pracownikom.
8. Bardzo prosimy, jeśli: "Piłeś" lub "nie umiesz się zachować" - NIE DZWOŃ ;-)
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11.05.2012r. godz. 24:00.
10. Poprzedni REGULAMIN traci moc automatycznie. Jakiekolwiek sprawy zaległe obowiązują z zastosowaniem Nowego Regulaminu i na tej podstawie będą rozpatrywane.

Życzymy miłych podróży
powrót
Wadi, en.wadi.pl, Travel Agency WADi, wadi.en, ticket railway, Trans-Siberian Railway, Ticket Trans-Siberian Railway, prices tickets Trans-Siberian Railway, prices Trans-Siberian Railway, Railway Russia, Tickets Russia, Tickets Baikal, Tickets railway Ukraine, Ticket Crimea, Ticket, Tickets, Tickets Crimea, Crimea, holiday, holidays, Tour, Cheap, Cheap, tickets, Rail, Trans-Siberian, Railway, trips, money, tickets, Russia, tickets to Russia, to China, airline tickets, bus tickets, Lake Baikal, Russia, Belarus, China, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, railway Mongolia, railway China, Belarus tickets, cheap tickets, last minute schedule, railway schedule, Wadi Travel Agency, Rail Mongolia, railway China, holiday Russia, Tour to Russia,
    Start    
    Regulations    
    E-mail    
    Blog.wadi.pl    
    Address    
    Office    
    Cooperation    
    How to get    
    For Agents    
    For Customer    
    For Tour operators    
    Tour operators    
    Bank account    
    Offers    
    Opinion WADI    
    Partners    
    PAIT    
    Ask a question    
    Announcements    
    Map www    

Super Tours - Trans-Siberian Railway: Tickets, Visas, Excursions!

Trips Russia, trips Mongolia, trips Belarus, trips China, trips Trans-Siberian Railway, trips Lake Baikal, trips Siberia, trips Moscow.

Visa Russia, visa Mongolia, visa China, visa Azerbaijan, visa India, insurance Russia, insurance Belarus, insurance China, insurance Mongolia, insurance world.

Use of this website wadi.pl and wadi.com.pl constitutes acceptance of the Regulations

Published on wadi.pl and wadi.com.pl information does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.

KSI - Portale turystyczne

Statistics EN.wadi.pl  © Copyright by WADi 2013. All rights reserved.